Často kladené otázky

Zabudnuté heslo - zmena hesla

Ekonomická univerzita v Bratislave Vám pridelila niekoľko používateľských účtov:

  1. Konto Microsoft 365 (email)
  2. Univerzitné konto
  3. Konto WiFi siete eduroam
  4. Konto ais2

1. Konto Microsoft 365 sa používa pre prístup do emailovej schránky, MS Teams, moodle a ďalších systémov, ktoré umožňujú prihlásenie cez Microsoft. Nainštalujte si prosím do mobilného telefónu Microsoft Authenticator. Prístupové údaje ku kontu si môžete zmeniť pomocou portálu:

https://passwordreset.microsoftonline.com/

2. Univerzitné konto si môžete nastaviť cez portál https://idm.euba.sk. Univerzitné konto sa používa najmä pre prístup do externých aplikácií ako je turnitin, safeid, eduGAIN a ďaľších univerzitných federácií. Dôrazne odporúčame používať rozdielne heslo.

3. Prístupové údaje do WiFi siete eduroam získate cez portál https://idm.euba.sk.

4. Konto ais2 Vám prideľuje študijné oddelenie. Reset hesla je možné vykonať osobne na študijnom oddelení alebo prostredníctvom nášho helpdesku.

V prípade pretrvávajúcich problémov si prosím zaožte ticket na helpdesku alebo nás kontaktujte telefonicky +421 2 6729 5555


Posledná aktualizácia pred 3 minútami

Prosím čakajte!

Prosím počkajte... bude to chvíľka!