Frequently Asked Questions

Softvér OBS - Ako pridať dve kamery do Microsoft Teams so softvérom OBS Studio

Aplikácia MS Teams zatiaľ neumožňuje natívne zobraziť dve webové kamery (prípadne aj Power Point prezentáciu, prehliadač... a pod) z jedného počítača v schôdzi (videokonferencii). Avšak existuje bezplatná možnosť ako vyriešiť tento problém. A to softvérom OBS Studio.

Čo je softvér OBS Studio

Open Broadcaster Software (OBS) je open source (voľne šíriteľný) streamovací softvér pre manažment video a audio zariadení. Umožňuje na jednej ploche vyskladať rôzne zdroje ako webové kamery, PowerPoint prezentácie, prehliadač, obrázky a podobne. Viac v článku "Čo je softvér OBS a ako ho nainštalovať".

Pre spustením OBS softvéru

Aby ste mohli používať dve a viac kamier, potrebujete mať aj požadovaný hardvér. Notebooky zvyčajne majú integrovanú (vstavanú) jednu kameru, ďalšie kamery je nutné pripojiť k počítaču a nainštalovať. Väčšina externých kamier s USB pripojením sa po pripojení po pár minutách automaticky nainštalujú a nie je nutný žiaden úkon.


Pojmy

Scéna - v softvéri OBS sa scénou pomenúva plocha alebo okno, kde su umiestnené jednotlivé zdroje. Táto scéna nám umožňuje vyskladať rôzne zdroje do jedného okna.

Zdroj - môže byť softvér (webový prehliadač, PowerPoint...) alebo hardvérové zariadenie (externá kamera, externý mikrofón...)

Viac v článku Čo je OBS softvér.


Vyskladanie scény

Viete čo je OBS softvér, ako ho vieme využiť pre potreby schôdzí v MS Teams, máte ho nainštalovaný podľa návodu a spustený.

V OBS začínate s prázdnou scénou (plochou) a postupne pridávate video/audio zdroje, ktorými vyskladáte jednu scénu so všetkým čo potrebujete prezentovať v MS Teams pod jedným výstupom.

Ako postupovať:

  1. Prejdite kurzorom na čiernu plochu scény a kliknite prvým tlačítkom na myši.
  2. Otvorí sa primárne menu s možnosťami. Prejdite na sekundárne menu v časti "Pridať".
  3. Pre pridanie webovej kamery si vyberieme zdroj "Zariadenie pre zachytávanie videa".
image


Pridanie webovej kamery na scénu

Po kliknutí na "Zariadenie pre zachytávanie videa" vás OBS vyzve či požadujete vytvoriť nový zdroj alebo pridať už existujúci. Nakoľko začíname, tak vyberte možnosť "Vytvoriť nový" a ľubovoľne ho pomenujte. Napríklad "webová kamera 1".

image


Vlastnosti kamery

  1. Zariadenie - Po vytvorení nového zdroja vyberieme v časti "Zariadenia" kameru. Ďalšie kamery pridáme až v ďalších krokoch.
  2. Rozlíšenie - V tomto menu si vyberte kvalitu obrazu kamery. V prípade pomalého internetového pripojenia si vyberte nižšiu kvalitu obrazu.
  3. Ostatné nastavenia ponechajte nezmenené.
image


Prvá kamera na ploche/scéne

Po pridaní kamery na scénu zmenšite veľkosť okna kamery, aby bola viditeľná záhlavná časť scény (čierna plocha).

image

image


Pridanie druhej kamery na scénu

Celý postup od bodu č. 2 opakujte a pridajte druhú kameru na scénu. Táto kamera musí byť pripojená k počítaču a riadne nainštalovaná, aby ju softvér OBS spoznal a identifikoval.

image

Aranžovanie scény a vrsty

Jednotlivé zdroje a okná je možné v softvéri OBS zmenšovať, zväčšovať a premiestňovať. Na obrázku nižšie sa prekrývajú dva zdroje/kamery. Jedna kamera vypĺňa celú plochu scény, druhá kamera je umiestnená v pravom hornom rohu. V tomto momente je nutné si dať pozor v akej pozícii sa nachádzajú vrstvy zdrojov v časti "Zdroje". Tieto vrsty je možné ľubovoľne umiestňovať vyššie a nižšie podľa toho ako sa jednotlivé vrstvy na scéne prekrývajú.

image


Spustenie

V tomto momente je OBS pripravený a môžete ho spustiť tlačítkom vpravo dole "Spustite virtuálnu kameru". Následne minimalizujte OBS a ponechajte ho spustený. Teraz máte pripravenú virtuálnu kameru a v ktoromkoľvek softvéri ako napríklad Microsoft Teams môžete vybrať ako zdroj kamery "OBS virtual camera".

image

Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!