Frequently Asked Questions

Softvér OBS - Čo je a ako ho využiť s MS Teams

Open Broadcaster Software (OBS) je open source (voľne šíriteľný) streamovací softvér pre manažment, nahrávanie a mixovanie video a audio zariadení v reálnom čase. Umožňuje na jednej ploche vyskladať rôzne zdroje ako webové kamery, PowerPoint prezentácie, prehliadač, obrázky, aplikácie a iné.


Inštalácia

OBS Studio je voľne stiahnuteľný softvér pre windows, macos a linux na webovej stránke - https://obsproject.com/


Využitie s Microsoft Teams

OBS je kompatibilný softvér s Microsoft Teams a jeho využitie môže byť rôzne. Na univerzitách a školách sa osvedčil ako nástroj na manažment video prenosov v online výučbe a prezentáciách ak potrebujete miesto jednej kamery alebo jednej prezentácie zdieľať viac zdrojov na jednej ploche. 

Príklad 2 kamery a jednu power point prezentáciu.

Ako pridať OBS do MS Teams

OBS jednoducho zameníte za kameru v nastaveniach zariadení v spustenej schôdzi (Ďalšie činnosti - Zobraziť nastavenia zariadenia - Kamera). Zvyčajne teda integrovanú alebo externú kameru zameníte za virtuálnu OBS kameru (musí byť spustené nastavenie “Spustiť virtuálnu kameru” v OBS, inak nebude táto virtuálna kamera aktívna a viditeľná v nastaveniach MS Teams). V tomto momente všetko čo sa týka zdieľanej plochy v MS Teams schôdzi nastavujete už len v OBS softvéri, kde si manažujete zdroje a scény (viď nižšie).


Zdroje/vrstvy

Zdroj alebo vrstva na ploche môže byť softvér (webový prehliadač, PowerPoint...) alebo hardvérové zariadenie (externá kamera, externý mikrofón...). Zdroje je možné ľubovoľne zmenšovať a zväčšovať na scéne.


Scény

V softvéri OBS sa scénou pomenúva jedna celá plocha monitora, kde sú umiestnené rôzne zdroje.

Príklad - Na jednej scéne máme umiestnenú kameru a okno prehliadača, nakoľko potrebujem, aby môj tím videl mňa ako prezentujúceho cez kameru a zároveň aj webový prehliadač, kde prezentujem obsah.

OBS umožňuje vytvoriť neobmedzený počet scén, kde každá scéna prezentuje iné zdroje. To umožňuje široké možnosti manažmentu zdieľania rôznych zdrojov v rôznych fázach prezentácie.

Príklad:

  1. Na začiatku schôdze potrebujem zapnutú iba kameru. Mám otvorenú prvú scénu v OBS.
  2. Následne prepínam na druhú scénu, kde mám kameru a zároveň aj webový prehliadač, kde prezentujem obsah.
  3. Na konci prezentácie prepínam na tretiu scénu, kde mám 2 kamery a okno PowerPoint prezentácie.

Aktívna scéna sa zobrazuje v MS Teams v reálnom čase. Takže vždy keď zmeníte scénu, divákom sa zobrazí bez toho, aby ste museli čokoľvek meniť v MS Teams.

Import a export scén v OBS

OBS umožňuje exportovať všetky scény do jedného súboru. Či už pre zálohu, ale najmä ako praktické využitie pre presun všetkých nastavení scén na iný počítač. A tak je možné vyskladať scény, exportovať ich a následne importovať na druhý počítač, ktorý môže slúžiť ako záloha.


Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!