Frequently Asked Questions

Skúšanie online (eSkúška, moodle, Teams)

EU v Bratislave pre Vás pripravila niekoľko odporúčaných možností preverovania znalostí online formou:

Microsoft Teams
MOODLE
eSkúška - moodle určený iba na skúšanie, ak ste nevyučovali v moodle

Pre MS Teams potrebujete Vaše školské konto do Microsoft Office 365 (emailová adresa) a pre Moodle a eSkúška Vaše školské konto do IDM (napr. jmrkvicka1). 

Odporúčame Vám pravidelne vykonávať zmenu centrálneho hesla cez portál IDM https://idm.euba.sk. Tento portál slúži pre zmenu hesla do IDM aj do Microsoft Office 365. 

V prípade problémov si vytvorte ticket v tomto systéme a požiadajte o zmenu hesla. Musíte uviesť adresu registrovanú v AiS2 alebo požiadajte o kontaktovanie telefonicky. Zamestnanci môžu volať helpdesk, klapka 02/6729 5555.

Microsoft Teams

Do systému MS Teams sa prihlásite svojou školskou emailovou adresou a následne môžete postupovať podľa našich návodov.

Všeobecný videonávod na použitie MS Teams vo výučbe

Krátky návod v PDF formáte na použitie MS Teams pri testovaní

Návod na priebežné hodnotenie vedomostí v MS Teams

Návod na vytváranie príkladov v MS Forms (cez MS Teams)

Moodle - použite návod na eSkúška

Táto e-learningová platforma slúži pre podporu vyučovania, odovzdávanie zadaní, hodnotenie, testovanie vedomostí. Prístup majú všetci učitelia a študenti. Študenti sa prihlasujú užívateľským menom (bez @student.euba.sk). Zamestnanci sa prihlasujú užívateľským menom do IDM (jmrkvicka1), nie emailovou adresou.

Kurzy vyučujúcim zriaďujeme na požiadanie cez https://helpdesk.euba.sk/.

eSkúška

Tento zabezpečený portál je postavený na najnovšej verzii moodle a slúži výlučne na overovanie znalostí študentov. Pre jeho využitie musí mať vyučujúci aj študent: 

  1. užívateľské meno do IDM (napr. jmrkvička1)
  2. vyplnenú žiadosť o vytvorenie kurzu na testovanie študentov https://eskuska.euba.sk/course/request.php

Upozornenie: Test nesmie byť uzavretý pred vypršaním časového limitu! Pokiaľ je čas na vypracovanie napr. 45 minút, nastavte prosím uzatvorenie testu tak, aby nastalo najskôr 55 minút po otvorení.

Návod na testovanie - eSkúška

Návod na import otázok z predpripraveného súboru pripravujeme.

V prípade ďalších otázok využite helpdesk.


Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!