Frequently Asked Questions

Nastavenie eduroam pre Android
Pre pripojenie k akademickej wifi sieti eduroam sa musíte fyzicky nachádzať v dosahu tejto siete na ľubovoľnej partnerskej univerzite.
1. Medzi "Aplikáciami" zvoľte "Nastavenia" (Settings):
2. Otvorte si položku Wi-Fi, v novších verziách WLAN:
image

3. Pre zobrazenie sietí v dosahu zapnite WLAN:
image

4. Vyberte sieť Eduroam:
image

5. Zadajte ďalšie údaje podobne ako na nasledujúcom obrázku:
image

Štandardne vypĺňate len položky Identita (Identity) a Heslo (Password). Ako identitu zadajte váš univerzitný login (napr. mnovak1@student.euba.sk ). Ako heslo zadajte Vaše eduroam wifi heslo z uvítacieho emailu, ktorý ste obdržali.

Ak je to možné, zaškrtnite možnosť Použiť bezpečné pripojenie (SSL) a Overenie – 2. Fáza (Phase Authentication) nastavte na MSCHAPV2.

Nakoniec stlačte Pripojiť (Connect).
image
Upozornenie: Heslo na eduroam zostáva uložené vo Vašom zariadení. V prípade straty alebo krádeže telefónu/tabletu si heslo čo najskôr zmeňte.

Last Updated a year ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!