Frequently Asked Questions

Riešenie problémov a najčastejšie otázky

Displej sa automaticky nezapne alebo zamrzne.

Reštartujte zariadenie. Vypojte elektrické zástrčky zo zásuviek, počkajte pár sekúnd a zapojte naspäť.

Logitech admin panel nepracuje správne ako zvyčajne.

Reštartujte zariadenie. Kliknite na More a následne Restart device.

MS Teams sa zobrazuje na Smardboard-e a nie na televízore.

Počas spusteného meetingu kliknite na ikonu šípky, ktorá sa nachádza na panely nastavení (kde je chat, mikrofón, video a pod).

Aký email je priradený k tejto miestnosti a tomuto zariadeniu?

Ak potrebujete vedieť pod akým emailovým účtom sa nachádza toto zariadenie, kliknite na “More”, následne “Settings”, heslo je “sfb” a email sa nachádza v časti "Account".


Last Updated 2 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!