Frequently Asked Questions

Spustenie, vypnutie a funkcie Logitech MS Teams systému
image

Spustenie zariadenia

Displej na stole má pohybový senzor, a preto sa automaticky zariadenie zapne spolu s kamerou a televízorom. V prípade ak bol televízor vypnutý manuálne ovládačom, je nutné ho zapnúť takisto na ovládači.

Ak sa zariadenie nespustí alebo zamrzne odporúčame zariadenie pred používaním reštartovať:

  1. Prvý spôsob - Kliknite na More ⟶ Restart device
  2. Druhý spôsob - Pod obrazovkou Smartboard sú v zásuvke 2 zástrčky. Vypojte ich, počkajte pár sekúnd a zapojte naspäť.

Vypnutie zariadenia

Po ukončení schôdze nevypínajte zariadenie z elektriny a ani nie je nutné vypnúť televízor ovládačom. Celé zariadenie sa vypne automaticky.

Funkcie zariadenie

  1. Meet now - vytvorenie okamžitej schôdze.
  2. Present - premietanie obrazu z notebooku na obrazovku (Smartboad alebo televízor) pomocou USB kábla, ktorý sa nachádza vedľa Logitech zariadenia.
image

Plánovanie schôdze

Schôdzu s účastníkmi je možné plánovať v MS TEAMS účte pre danú miestnosť v ktorej sa zariadenie nachádza. Prístupy k účtu majú poverení zamestnanci na fakulte.

Po vytvorení miestnosti sa automaticky zobrazí meeting na tomto Logitech zariadení.


Last Updated 2 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!