Frequently Asked Questions

Prihlasovanie sa do tímu MS Teams cez odkaz

Odkaz pre prihlasovanie sa do tímu v MS Teams získate nasledovným spôsobom. 

Vygenerovaný odkaz stačí skopírovať do emailu alebo ho rozdistribuovať iným vhodným spôsobom. Žiadosti študentov o pripojenie potom odsúhlasujete vo Vašom tíme, zobrazia sa Vám ako čakajúce žiadosti vo vlastnostiach tímu.

image

Last Updated 2 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!